Όροι Χρήσης

Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά αυτή τη σελίδα. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ της Greek Business και του χρήστη – επισκέπτη – συνδρομητή / προμηθευτή υπηρεσιών (φυσικού ή νομικού προσώπου) όσον αφορά στον παρόντα ιστότοπο.

Οποιαδήποτε χρήση του ιστοτόπου μας τεκμαίρεται τη συναίνεση και την αποδοχή σας προς τους κάτωθι αναλυτικά αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης και της πολιτικής απορρήτου, καθώς και προς οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις αυτών στις οποίες τυχόν προβούμε στο πλαίσιο πάντοτε της νομιμότητας, της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις καλύπτουν το σύνολο των υφιστάμενων υπηρεσιών που παρέχει η Greek Business, καθώς και οποιεσδήποτε νέες θελήσει να συμπεριλάβει στον ιστότοπό της μελλοντικά. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου αποτελεί η δέσμευση εκ μέρους του χρήστη – επισκέπτη – συνδρομητή / προμηθευτή υπηρεσιών ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί αυτός για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό.

Σε περίπτωση αντιρρήσεων του ως προς οποιοδήποτε σημείο του ιστοτόπου παρακαλείται όπως δεν προβεί σε χρήση αυτού, ενθαρρύνεται δε όπως επικοινωνήσει μαζί μας προκειμένου να μας γνωστοποιήσει τις ενστάσεις του προκειμένου να εκτιμηθούν από την εταιρία μας.

Η παραμονή του χρήστη στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες, συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Ο ιστότοπος greekbusiness.gr είναι ιδιοκτησία της Civitas Culture Limited, εταιρεία με έδρα το Λονδίνο στην οδό: Kemp House, 160 City Road, EC1V 2NX, England, UK και και είναι εγγεγραμμένη στις φορολογικές αρχές του Ην. Βασιλείου με αριθμό: 11157554. Σκοπός του ιστότοπου greekbusiness.gr είναι να αποτελέσει ηλεκτρονικό κατάστημα υπηρεσιών το οποίο θα προβάλει και πωλεί υπηρεσίες επιχειρήσεων με έδρα την Ελλάδα και την Κύπρο.